Memorandum holenderskie DGA

1. Wprowadzenie

W niniejszym memorandum pragniemy udzielić Państwu porady na temat najlepszego sposobu na stworzenie solidnej struktury firmy. Obejmuje to również uczynienie go zgodnym z podatkami i opłacalnym. Przyjrzymy się takim czynnikom, jak struktura firmy, podatki dochodowe i płaca minimalna dla dyrektora-akcjonariusza (holenderski: DGA). Przedstawimy również, jak przystosować się do DGA mieszkającego za granicą, na przykład w sytuacjach transgranicznych. W tym artykule używamy teoretycznego przypadku z holenderską BV z DGA mieszkającą we Włoszech. Dysponując tymi informacjami, przeprowadziliśmy badania dotyczące wymaganego wynagrodzenia DGA, czy preferowane jest założenie włoskiego holdingu oraz sposobu opodatkowania dywidend.

Każdy DGA ma udziały w swojej firmie iw ten sposób otrzymuje dywidendę. Dywidendy pochodzące ze znacznych odsetek są opodatkowane w Holandii w wysokości 26,9%, podczas gdy wygenerowany dochód jest opodatkowany minimalną stawką 37,07% i maksymalną stawką 49,5%. Podatek dochodowy jest dużo wyższy niż podatek od dywidendy od znacznych odsetek. Z powodu tej różnicy procentowej rząd holenderski wprowadził fikcyjne zatrudnienie dla DGA firmy. Zasadniczo oznacza to, że DGA jest zobowiązany do otrzymywania wynagrodzenia od swojego BV. Omówimy ten temat dalej.

2. Wymagania płacowe dla holenderskiego DGA

Holenderskie prawo podatkowe wymaga, aby każdy udziałowiec-dyrektor płacił sobie wynagrodzenie z holenderskiej BV. Artykuł 12a niderlandzkiej ustawy o wynagrodzeniach („wet op de loonbelasting”) wymaga, aby DGA dysponowała wynagrodzeniem odpowiadającym największej sumie następujących trzech opcji:

  • 75% wynagrodzenia na najbardziej porównywalnym stanowisku;
  • Najwyższe wynagrodzenie spośród wszystkich pracowników zatrudnionych w firmie;
  • € 48.000.

Wynagrodzenie to jest opodatkowane podatkiem dochodowym, o którym mowa na wstępie, według stawki 37,07% lub 49,5%, w zależności od wysokości wynagrodzenia.

2.1 Wynagrodzenie DGA w sytuacjach transgranicznych

Wyżej wymienione wymagania płacowe dotyczą każdego holenderskiego DGA, który również fizycznie mieszka w Holandii. W naszym teoretycznym przypadku mamy jednak DGA mieszkającego we Włoszech. Fakt ten sprawia, że ​​nasza wyimaginowana sytuacja jest tak zwaną sytuacją transgraniczną. Wynagrodzenie DGA jest czymś, co wprowadziło dopiero holenderskie prawo podatkowe, więc nie jest to coś, co stosują i/lub znają inne kraje. W sytuacjach transgranicznych zawsze musimy zbadać istniejącą umowę podatkową między Holandią a krajem, który ma zastosowanie, w tym przypadku Włochami, jak powiedzieliśmy. Ze względu na wyjątkowość wymaganego wynagrodzenia DGA, kraj musi najpierw zaakceptować to holenderskie rozporządzenie, zanim będzie ono miało zastosowanie również do jego własnych obywateli. Jeśli spojrzysz na umowę podatkową między Holandią a Włochami, nie znajdziesz takiego prawa ani regulacji.

Oznacza to po prostu, że DGA holenderskiej firmy BV, która obecnie mieszka we Włoszech, nie musi brać pod uwagę wymaganej prawnie holenderskiej minimalnej pensji DGA. Nie znajdziemy również nic na temat minimalnego wynagrodzenia dla DGA mieszkającego za granicą w odpowiednim orzecznictwie dotyczącym tego tematu. Oznacza to, że DGA nie jest zobowiązany do wypłaty sobie wynagrodzenia. Ponadto fikcyjna pensja DGA nie podlega opodatkowaniu w Niderlandach. Jeśli więc holenderski DGA mieszkający za granicą chce otrzymywać wynagrodzenie, może to zrobić. Nie trzeba dodawać, że wynagrodzenie to będzie następnie opodatkowane w Holandii.

2.2 Dywidendy

DGA oczywiście musi otrzymywać pieniądze na życie. Należy pamiętać, że wszystko, co otrzymuje DGA, czego nie można zaklasyfikować jako „wynagrodzenie”, nazywa się dywidendą. Dywidenda w przypadku znacznego udziału, czyli gdy posiadasz 5% lub więcej ogólnej liczby akcji spółki, podlega opodatkowaniu według stawki 26,9% zgodnie z holenderskim prawem podatkowym. Kiedy spojrzymy na DGA mieszkającego we Włoszech, musimy ponownie zbadać umowę podatkową między Holandią a Włochami, aby dowiedzieć się, gdzie opodatkowana jest dywidenda. W artykule 10 umowy podatkowej stwierdzamy, że dywidenda jest opodatkowana w drugim kraju, czyli w miejscu siedziby DGA, w tym przypadku we Włoszech. Niemniej jednak Holandia może również opodatkować dywidendę według stawki 15%. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, podatek zapłacony w Holandii podlega odliczeniu we Włoszech.

 

3. Struktura

Teraz, gdy wiemy, jak wszystko jest opodatkowane, możemy dokładniej przyjrzeć się, jak najskuteczniej ustrukturyzować samą firmę. W tym scenariuszu mamy do wyboru dwie opcje. Pierwszą opcją jest założenie holdingu we Włoszech i otrzymanie dywidendy z tego holdingu, zanim sam sobie tę dywidendę wypłacisz. Drugą opcją jest otrzymanie dywidendy bezpośrednio, bez dodatkowego udziału. Poniżej przedstawimy i wyjaśnimy obie opcje bardziej szczegółowo.

 

3.1 Włoski holding

Kiedy zdecydujesz się wybrać włoski holding w naszej teoretycznej sytuacji, holenderska BV płaci podatek od osób prawnych w Holandii. Następnie zostaje Ci zysk po opodatkowaniu i możesz wypłacić dywidendę akcjonariuszowi; włoskim gospodarstwie. Zwykle holenderskie władze podatkowe potrącają 15% podatku od dywidendy. Ale w tym przypadku holenderskie prawo podatkowe oferuje możliwość wypłaty całości 100% dywidendy włoskiemu holdingowi, bez płacenia podatków w Holandii.

Jest to możliwe tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:

  • Akcje są posiadane bez celu unikania podatków;
  • Struktura została wybrana ze względów biznesowych i/lub handlowych, a nie ze względów podatkowych, takich jak unikanie podatków.

Ten ostatni warunek może teoretycznie skłonić Cię do rozmów z holenderskimi organami podatkowymi, choć nie spotkaliśmy się wcześniej z takim przypadkiem. Należy pamiętać, że uchylanie się od płacenia podatków może prowadzić w Holandii do wysokich grzywien, aw najgorszym przypadku do więzienia.

3.2 Brak trzymania pomiędzy

W przypadku nie wybrania włoskiego holdingu, powyższy rysunek pokazuje nam alternatywną strukturę firmy. Akcjonariusz otrzyma dywidendę bezpośrednio od Dutch BV. W takim przypadku 15% zostanie opodatkowane w Holandii, które następnie podlega odliczeniu we Włoszech, ze względu na obowiązujące przepisy dotyczące unikania podwójnego opodatkowania. Akcjonariusz oczywiście zapłaci również podatki od otrzymanej dywidendy we Włoszech.

4. Wniosek

W skrócie, możemy stwierdzić, że w omawianym przykładzie nie ma czegoś takiego jak fikcyjne zatrudnienie i wynagrodzenie dla DGA. Oznacza to, że DGA nie musi wypłacać sobie wynagrodzenia, ale zamiast tego może wybrać wypłatę dywidendy. W ten sposób DGA może uniknąć konieczności płacenia holenderskiego podatku dochodowego za część wynagrodzenia. Kiedy jednak zdecydują się płacić sobie pensję, zostanie ona opodatkowana w Holandii według stawki podatkowej od 37,07% do 49,5%, w zależności od wysokości wynagrodzenia.

W zależności od wybranej struktury otrzymana dywidenda będzie opodatkowana we Włoszech lub w Holandii i we Włoszech. Kiedy włoski holding otrzymuje dywidendę, Niderlandy nie opodatkowują dywidendy, ale wyłącznie pod warunkiem, że włoski holding nie posiada udziałów w holenderskiej BV w celu uniknięcia podatków, a po drugie wybrana struktura musi zostać wybrana, ponieważ z powodów biznesowych lub handlowych. Gdy akcjonariusz otrzyma dywidendę bezpośrednio od Dutch BV, Holandia opodatkowa tę dywidendę według stawki 15%. Ze względu na umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, będzie to podlegało odliczeniu we Włoszech, a dywidenda będzie opodatkowana we Włoszech.

Podsumowanie

  • Spółka holdingowa we Włoszech i BV w Holandii

Jeśli masz firmę w Holandii i holding we Włoszech, możesz wypłacić dywidendę 0% w Holandii. Na przykład: klient o imieniu Giovanni ma firmę „Armani Holding” we Włoszech, a także spółkę BV „Armani Holandia” w Holandii. Zarabia 100.000 15 euro. Następnie płaci 15.000% podatku od osób prawnych w Holandii (85.000 85.000 EUR). Po opodatkowaniu pozostaje 0 XNUMX EUR zysku. Wykorzystuje to, aby wypłacić dywidendę swojemu włoskiemu holdingowi w wysokości XNUMX XNUMX euro. To nie będzie opodatkowane. To XNUMX% wynika z dyrektywy dotyczącej matek i córek w Europie (jeśli twój holding jest właścicielem firmy jako spółka zależna, nie ma podatku). A potem pieniądze otrzymuje jego włoska spółka holdingowa. Jeśli chce osobiście płacić od swojego włoskiego holdingu, będzie musiał płacić regularne podatki we Włoszech.

  • Włoski akcjonariusz/dyrektor i BV w Holandii

W tym przypadku Giovanni jest bezpośrednim właścicielem Netherlands BV, ale mieszka we Włoszech. A więc: Giovanni jest 100% udziałowcem „Armani Holandia”. W tym scenariuszu osiąga taki sam zysk, a następnie wypłaca sobie dywidendę w wysokości 85.000 15 EUR. Jeśli nie posiada holdingu, będzie płacił 85.000% podatek od dywidendy w Holandii. Oznacza to, że zapłaci (15 12.750 EUR * 72250% = XNUMX XNUMX EUR) podatku. Giovanni otrzymuje XNUMX euro na swoje włoskie osobiste konto bankowe. Będzie musiał dowiedzieć się, ile wynosi podatek dochodowy od osób fizycznych w tym przypadku we Włoszech.

  • wynagrodzenie DDA

Jak to działa z wymaganą pensją DGA? Ze względu na to, że Giovanni nie jest rezydentem w Holandii, nie ma wymogu minimalnego wynagrodzenia. Może jednak wypłacać sobie pensję dyrektora z Holandii i płacić podatek w Holandii, ale jest to opcjonalne. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami Intercompany solutions aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na ten temat.

Potrzebujesz więcej informacji na temat holenderskiej firmy BV?

Skontaktuj się z ekspertem
Dedykowany do wspierania przedsiębiorców w rozpoczynaniu i rozwijaniu działalności w Holandii.

Członkiem

menuszewron-dółkrzyż koło